Gå til hovedinnhold

CRIMAC – Workshop om fiskeriakustikk og ubemannede overflatefarkoster


Foto av en fjord med forskingsfartøy og liten båt-liknende drone i forgrunnen, i en fjord.

Forskerne tester Kongsberg-sounderen "Brage" i tospann med forskningsfartøyet "Kristine Bonnevie" på jakt etter brisling i Hardangerfjorden.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
Dato 14. november 2023 08:30 - 16:00
Sted Havforskningsinstituttet, Nordnesgt. 50, Bergen - Møterom Pynten og på Teams

Havforskningsinstituttet ønsker partnere i CRIMAC og andre inviterte, velkomne til workshop på fiskeriakustikk og USV.

Program

08:15-09:00    Kaffe
09:00-09:30    Velkommen, introduksjon til CRIMAC SFI (www.crimac.no) og plan for dagen v/ Nils Olav Handegard, HI

09:30-11:30     
Deltaker-presentasjoner (12 min presentasjon + 3 min spørsmål):
•    NOAA Southwest Fisheries Science Centre (US) – David Demer
•    Institute of Marine Research (No) – Espen Johnsen
•    NOAA Alaska Fisheries Science Centres (US) – Alex de Robertis
•    IFREMER (Fr) – Naig Le Bouffant
•    Akvaplan-niva (No) – Pierre Priou
•    Equinor (No) – Anders Hermansen 
1130-12:30    Lunsj

12:30-14:00     Nye plattformer og sensorer
Deltaker-presentasjoner (12 min presentasjon + 3 min spørsmål):
•    Heriot Watt (UK) – Joshua Lawrence
•    Safe operations of USVs, IMR vessel department (No) – Mikal Arntzen Samuelsen
•    Offshore Sensing (No) – David Peddie
•    Kongsberg Discovery (No) – Leif Bildøy
•    NTNU (No) – Martin Ludvigsen/Rabea Rogge
•    Maritime Robotics (No) – TBC
•    NOAA Northeast Fisheries Science Centre (US) – Mike Jech
14:15-14:45    Pause

14:45-16:00    Diskusjon and oppsummering

Les mer om workshopen her.