Gå til hovedinnhold

Webinar: Derfor kartlegg vi havbotnen


Dyphavet terreng mareano nett
Dato 24. november 2022 13:00 - 14:00
Sted Digitalt, Teams
Nettside Påmelding til webinar

Du får høyre om kva Mareano-programmet gjer kor, og når og korleis vi arbeider – og om posisjonen til programmet i havsatsinga til mellom anna regjeringa. Vi trekk dei overordna linjene til Mareano i løpet av éin time.

Alle er velkomne; havforvaltarar, avgjerdstakarar, næringslivsaktørar, politikarar, forskarar, studentar og andre nysgjerrige.

Webinaret arrangerast som nettseminar i Teams og er gratis og opent for alle: Påmelding til webinar

Program

Kl. 13.00:
Velkomen – dette er Mareano-programmet 
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

Kl. 13.05:
Mareano sin posisjon i havsatsinga til styresmaktene, i havpanelet sine mål og i FN sitt havtiår
Ove Hokstad, Nærings- og fiskeridepartementet

Kl. 13.15:
Havbotnkartlegging – kor, kvifor og korleis?
Hanne Hodnesdal, Kartverket

Kl. 13.25:
Mareano set kursen mot Nordsjøen
Ida Kessel Nordgård, Miljødirektoratet

Kl. 13.35:
Kartlegging i djuphavet – mineral som kan utvinnast og vern av sårbar natur?
Terje Thorsnes, Norges geologiske undersøking (NGU)

Kl. 13:45: 
Forenkla forvalting: Nytt kart over leveområde for botndyr 
Genoveva Gonzales-Mirelis, Havforskingsinstituttet

Kl. 13.55:
Takk for no
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet