Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Survey report for testing a sparker sound source on cod behavior (SpawnSeis Sparker)

19.06.2024 / Toktrapport 2024-16

The SpawnSeis project aims at studying the behaviour of free-living cod to different sources of antropogenic sound, and previous experiments have been conducted with seismic air guns and a marine vibrator. This study test the effect of a sparker source, a sound source used to investigate the se...

North Sea Ecosystem

19.06.2024 / Toktrapport 2024-15