Gå til hovedinnhold

Toktrapport - kartlegge utbredelse og mengde av loddelarver (2001)

Sammendrag

Hovedvekten i årets tokt ble lagt på å kartlegge utbredelse og mengde av loddelarver i Barentshavet. I tillegg ble Vardø-Nord snittet gjennomført.