Gå til hovedinnhold

Nr 22 Akustisk mengdemaaling av sei kysttorsk og ungsild Finnmark More pdf