Gå til hovedinnhold

Nr. 6: Seltokt med F/F "Jan Mayen" til Vesterisen 30. juni - 18. juli

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 30.juni – 18.juli 2010 et seltokt til Vesterisen med forskningsfartøyet ”Jan Mayen”. Toktets primære mål var å avklare hvorfor rekrutteringen til bestanden av klappmyss i området er så svak. Det ble tatt en rekke biologiske og veterinærmedisinske prøver fra 151 avlivede klappmyss i alle aldersgruppe. Innsamlet materiale, som vil bli sammenlignet med tilgjengelig historisk materiale, fokuserer særlig på bestandens reproduksjonsevne, men inkluderer også data vedrørende miljøgiftbelastning, fødevaner og generell helsetilstand hos dyrene. I tillegg samles knokler for studier av selenes beinstruktur. Det ble også samlet prøver fra 20 grønlandssel og en storkobbe. Sammen med instituttets egne selforskere deltok også forskere fra Norges Veterinærhøgskole og Københavns Universitet.