Gå til hovedinnhold

Nr. 8: EPIGRAPH – økosystemtokt i Hardangerfjorden, november 2009

Sammendrag

Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).