Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 17-2016: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2016

Sammendrag

I perioden 25. april - 15. mai 2016 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt samt mengde og alderssammensetningen i kommersielle fangster, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2016 i norsk sone. Rådet ble fremskyndet til siste arbeidsdag før pinse og 17.-mai, og toktundersøkelsene av Vikingbanken var derfor ikke ferdig gjennomført da denne rapporten ble skrevet.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Fri, 24 May 2024 13:29:30 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Toktrapport nr. 17-2016: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2016 | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 17-2016: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2016

Sammendrag

I perioden 25. april - 15. mai 2016 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt samt mengde og alderssammensetningen i kommersielle fangster, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2016 i norsk sone. Rådet ble fremskyndet til siste arbeidsdag før pinse og 17.-mai, og toktundersøkelsene av Vikingbanken var derfor ikke ferdig gjennomført da denne rapporten ble skrevet.