Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Blåkveite


HI 017452

undefined

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødeligheten på 1990 tallet. Rekrutteringen synes å ha vært stabil, men lav gjennom 1980- og 1990-åra.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødeligheten på 1990 tallet. Rekrutteringen synes å ha vært stabil, men lav gjennom 1980- og 1990-åra.

Forvaltningsråd

Det er indikasjoner på vekst i bestanden de siste årene. Gjennomsnittlig årlig fangst i denne perioden er 13 000 tonn. For å sikre fortsatt vekst i bestanden anbefaler ICES at fangstene ikke økes ut over dette før det er bedre informasjon, og en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse.

ICES påpeker også at forskningskvotene for 2006, som er satt til 4500 tonn til hver av partene Russland og Norge, er unødvendig stor og at man ikke kan se det vitenskapelige behovet for denne.

Kommentarer

De fleste fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker, grunnet problemer med aldersbestemmelse. Trendene i bestandsberegningen anses likevel å gi et rimelig bilde av bestandsutviklingen.

Anbefalt fangst 2006: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2007: under 13 000 tonn

 

fiskedodelighet_blaakveite.gif

 

 

gytebiomasse_blaakveite.gif


Figurene indikerer utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake