Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse


hyse

undefined

Hysebestanden i Nordsjøen og Skagerrak ser ut til å ha god reproduksjonsevne, og den vert hausta berekraftig. Gytebestanden, som vart berekna til 256 000 tonn i 2005, er truleg redusert til ca. 230 000 tonn i 2006. Dette er framleis godt over før-var-nivå.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006.

Det er vedteke ein forvaltingsplan for denne hysebestanden, og ICES tilrår at den vert følgd. Det inneber landingar på 55 400 tonn i 2007 (i tillegg reknar ein med eit utkast på 32 500 tonn). Gytebestand i 2008 vert då berekna til vel 291 000 tonn.

Totalkvote i Nordsjøen 2006 – 52 000 tonn (pluss 3200 tonn i Skagerrak).

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig. Gytebestanden i 2005 ble beregnet til 256 000 tonn, men er ventet å ha avtatt til ca. 230 000 tonn i 2006. Gytebestanden er godt over før-var-nivå(Bpa). Årsklassene 2001-2004 er alle beregnet til å være langt under gjennomsnittet, mens 2005-årsklassen ser ut til å være sterkere. Resultater fra tokt og fiskeriene indikerer at 2006-årsklassen er svak. Fiskedødeligheten i 2005 ble beregnet til å være langt under føre-var-nivået (Fpa).

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i forhold til forvaltningsplan:
ICES anbefaler at den vedtatte forvaltningsplanen følges. Dette innebærer landinger på 55 400 tonn i 2007 (utkast ikke inkludert) og en gytebestand i 2008 på 291 100 tonn.

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2007

Fiskedødelighet

Landinger

Gytebestand i 2008

0,30 (=forvaltningsplanen)

55 400 t

291 100 t

0,32 (=status quo)

58 800 t

286 700 t

0,70 (=Fpa)

112 600 t

217 200 t

0,77 *

121 000 t

206 400 t

*er ikke i samsvar med føre-var-prinsippet

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 t
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa)  = 140 000 t
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim)  = 1,00
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa)  = 0,70
Ventet fiskedødelighet i 2006  = 0,32
Ventet gytebestand i 2007  = 262 400 t
Totalkvote i Nordsjøen 2006   = 52 000 t (pluss 3200 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i 2006  = 12 000 t (pluss 134 tonn i Skagerrak)

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

Havforskningsinstituttet vil også påpeke at en meget stor del av fangstene er småhyse som kastes ut igjen. Dette begrenser i sterk grad utbyttet fra bestanden og må oppfattes som sløsing med en verdifull ressurs.

 

hyse.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake