Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei


fiskedodelighet sei

undefined

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.

Foreslått beskatningsstrategi

En fangst i 2007 i følge den foreslåtte beskatningsstrategien er på 194 000 tonn, og med en slik fangst vil gytebestanden være på 551 000 tonn i 2008.

Forvaltningsråd

For fortsatt bærekraftig høsting bør fiskedødeligheten holdes under Fpa (0,35) som tilsvarer en fangst mindre enn 247 000 tonn. Det vil være lite å vinne på lang sikt ved å ha en fiskedødelighet over 0,15. Det bør tas hensyn til bifangst av vanlig uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

  • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
  • Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 220 000 tonn
  • Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,58
  • Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
  • Antatt fiskedødelighet i 2006: 0,24
  • Ventet gytebestand i 2007: 604 000 tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2007

Fiskedødelighet 2007 Fangst 2007 Gytebestand 2008
0,00
0
738
0,26
194
551
0,35
247
501

Anbefalt TAC for 2006: mindre enn 202 000 tonn
Avtalt TAC for 2006: 193 500 tonn
Anbefalt TAC for 2007: Under 247 000 tonn

 

fiskedodelighet_sei.gif

 

 

gytebiomasse_sei.gif


Figurene indikerer utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake