Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat


105454

undefined

For øyepål anbefaler ICES fangster i 2009 på inntil 35 000 tonn tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15. Dette forventes å bringe bestanden over føre-var-nivået i 2010.

Sammendrag av ICES-anbefalingene, oktober 2008.

Status

Basert på de siste beregningene vurderer ICES bestanden til å stå i fare for å ha redusert reproduksjonsevne. Det direkte fisket etter øyepål var stengt i 2005, første halvdel av 2006 og i hele 2007, noe som resulterte i historisk lav fiskedødelighet og fiskeinnsats. 2008-årgangen er beregnet til ca. 70% av langtidsgjennomsnittet.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler fangster i 2009 på inn til 35 000 t tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15. Dette forventes å bringe bestanden over føre-var-nivået i 2010.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,09
Forventet fiskedødelighet i 2008: Usikker, men trolig svært lav
Forventet gytebestand i 2009: Ikke beregnet

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

 

oyepal_spawning_601.jpg

 

 

oyepal_fishing-mortality_351.jpg

 
Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse for øyepål.