Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Uer


uer i korallrev

Nye og oppdaterte data for uerbestandene har ikke endret ICES sine vurderinger. Begge bestandene har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 90-tallet og er nå nær et historisk lavmål. Tilrådingene er som for 2008 – det bør være forbud mot direkte fiske etter vanlig uer og mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES-områdene I og II. I tillegg tilrås det å holde områder stengt, vern av yngel og at bifangst holdes på et så lavt nivå som mulig.

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

Nye og oppdaterte data for denne bestanden (fiskeri- og toktdata) forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomstene, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene har vært rekordlave det siste tiåret. Bestanden er derfor svært svak. Gitt den lave produksjonen til vanlig uer, ventes denne situasjonen å vedvare i mange år.

Forvaltningsråd

ICES gjentar sitt råd fra i fjor om forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II. Stenging av områder må opprettholdes, og tillatte bifangstgrenser bør settes så lave som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes.

Anbefalte reguleringer i 2008:
     Forbud mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009:
     Det samme som for 2008.