Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


taggmakrell2

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2008.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne basert på det siste estimatet av gytebestanden. Eggproduksjonen var vel 70 % høyere i 2007 sammenlignet med 2004. Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke mulig fra målinger av eggproduksjon, fordi studier har vist at taggmakrell av samme størrelse og alder kan gyte varierende antall egg i forskjellige år. Dermed blir usikkerheten i bestandsberegningene høye. Økningen i eggproduksjonen i 2007 kan likevel skyldes at 2001-årsklassen gir gytebestanden et løft.
De siste årene har det vært kontinuerlig nedgang i fangstene. I 2007 var fangsten 123 000 tonn som er den laveste på over 20 år.

Forvaltningsråd

Det er laget en forvaltningsplan for vestlig taggmakrell som ICES har evaluert til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen for de neste tre år. Det anbefales en kvote på inntil 180 000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010.

Nøkkeltall

Ingen nøkkeltall utover fangst og anbefalt fangst er tilgjengelig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.