Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Bestandsvurdering for kongekrabbe i 2011 og kvoteråd for 2012


Foto av kongekrabbe

Havforskningsinstituttet tilrår at kongekrabbekvoten for 2022 ikke blir større enn 1845 tonn.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet anbefaler at kvoten for kongekrabber (hannkrabber) for 2012 ikke overstiger 500 tonn og at minstemålet på 130 mm skjoldlengde opprettholdes. Samtidig slås det fast at kongekrabba ikke sprer seg vestover i samme grad som tidligere.

I Havforskningsinstituttets bestandsvurdering heter det også at den fangstbare delen av kongekrabba har økt i 2011, først og fremst fordi minstemålet ble redusert i tillegg til noe rekruttering. Instituttet kan ikke vurdere effekten av et hunnkrabbefiske på fremtidig rekruttering og kan derfor ikke foreslå en kvoteopsjon, men påpeker viktigheten av å holde bestanden av kjønnsmodne hunnkrabber på et lavest mulig nivå for å begrense videre spredning av kongekrabben.