Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen


hvitting

Anbefalt kvote 2012: 24 300 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 21 100 tonn konsumlandinger

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2011 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Status

Gytebestanden har økt litt siden 2006, men har vært stabil siden 2009. Rekruttering i 2010 og 2011 er under middels.

Forvaltningsråd

En midlertidig forvaltningsplan avtalt mellom EU og Norge tilsier konsumlandinger i 2012 på 24 300 tonn, et utkast på 10 100 tonn og en bifangst i industrifisket på 1300 tonn.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = ikke definert
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,27
Ventet gytebestand i 2012: 200 000 tonn

Landingar og rekruttering

Dødelighet og gytebestand

Figurane viser landingar, rekruttering, dødelighet og gytebestand for hvitting i Nordsjøen.