Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule jm2003 05

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2011:

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 391 100 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 40 100 tonn
Avtalt kvote 2011: 40 100 tonn
 

Status

ICES vurderer bestanden til å være over Bpa og at den høstes bærekraftig. Årsklassene etter 2005 er blant de laveste observerte. Disse svake årsklassene har ført til en nedgang i gytebestanden fra den historiske toppen i 2003-2004 på like i underkant av 7 millioner tonn til 2,4 millioner tonn i begynnelsen av 2011. Selv med et noe bedre signal i rekrutteringen i 2010 forventes gytebestanden å være lav de kommende år. I 2012 ventes den å være omtrent på samme nivå som i 2011 mens en liten reduksjon til 2,2 millioner tonn er forventet i 2013. Dette vil da være under Bpa.

Forvaltningsråd

ICES sine råd for årene fra 2009 til 2012 har vært svært variable. Årsaken til dette har delvis vært endringer i basis for rådet (Fpa, holde gytebestanden over Bpa), men mest grunnet store endringer i gytebestands- og F-estimatene siden den viktigste toktindeksen som blir brukt i bestandsberegningene har vist svært stor variabilitet mellom år. Ved å utelate det svært usikre estimatet fra gytefeltstoktet i 2010 får vi en stor endring i rådet i forhold til sist år, men årets bestandsberegning er konsistent med tidligere år i at bestandsstørrelsen viser en nedadgående trend. Forvaltningsplanen er sensitiv til endringer i gytebestandsestimatet, spesielt rundt referansepunktet (Bpa), og har ingen innebygde stabilitetsmål for å dempe stor årlig variabilitet i bestandsberegningen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,51 (=Floss)
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,32
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,18
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,04
Ventet gytebestand i 2012: 2,4 millioner tonn

 

KolmulFIN1.jpg

KolmulFIN2.jpg