Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøtaggmakrell


taggmakrell ms2002 019
Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september 2011:
Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Anbefalt kvote 2011: Råd ikke gitt
Avtalt kvote 2011: Ingen omforent internasjonal forvaltning

 Status

Det er for lite data til å kunne gjøre bestandsberegninger på nordsjøtaggmakrell, derfor er status ukjent. En fangstkurve-analyse av årsklassene 1989-1996 viser at total dødelighet økte fra 1995-2005. I denne perioden varierte fangstene mellom 17 000 og 46 000 tonn. Fangstene i 2010 var på vel 22 000 tonn som er 50% av fangstene i 2009.
Høstingsregel
Ingen
Forvaltningsråd
Ut fra føre-var-betraktninger anbefaler ICES å redusere fangstene i 2012.  For årene 2002-2010 har rådet vært at fangstene måtte begrenses til 18 000 tonn som tilsvarte gjennomsnittlig fangst i perioden 1982-1997.
Havforskningsinstituttets kommentar
De norske fangstene tas i perioden oktober-november og består hovedsakelig av vestlig taggmakrell. De norske fangstene av nordsjøtaggmakrell har ligget på 0-1 250 tonn; hvorav 526 tonn ble tatt i 2010. Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd på nordsjøtaggmakrell.
Nøkkeltall:

Ingen nøkkeltall tilgjengelig