Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen


rodspette foto ingunn bakketeig

Anbefalt kvote 2012: 84 410 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
 

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2011 for rødspette i Nordsjøen:

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Høstingsregel

EU har en høstingsregel som ikke er formelt godkjent av Norge. ICES arbeider med evalueringen av planen.

Forvaltningsråd

Føre-var-tilnærmingen gir rom for konsumlandinger helt opp til 155 500 tonn i 2012. En omlegging mot maksimering av langtidsutbytte tilsier 74 000 tonn konsumlandinger og et utkast på 47 200 tonn.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,60
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,24
Ventet gytebestand i 2012: 556 000 tonn

Landinger

Rekruttering

Gytebestand

Dødelighet