Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøtaggmakrell


taggmakrell ms2002 019

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september 2012:

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtale

Status

Det er for lite data til å kunne gjøre bestandsberegninger på nordsjøtaggmakrell, derfor er status ukjent. Data fra ICES sine internasjonale bunntråltokt viser at bestanden har vært i nedgang siden 2002 og har vært på et lavt nivå siden 2005.

Høstingsregel

Ingen

Forvaltningsråd

For første gang gir ICES et kvoteråd for nordsjøtaggmakrell. Anbefalingen baserer seg på å redusere fangstene med 20 % for perioden 2009-2011.
Havforskningsinstituttets kommentar
De norske fangstene tas hovedsakelig i perioden oktober-november og består av vestlig taggmakrell. De norske fangstene av nordsjøtaggmakrell har ligget på 0-1 250 tonn. Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd på nordsjøtaggmakrell for 2013.

Nøkkeltall:

Ingen nøkkeltall tilgjengelig