Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Barentshavet


Rekehode

Dyphavsreke. (Foto: Øystein Paulsen/HI)

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
140 000
tonn
Anbefalt kvote 2020
150 000
tonn
Avtalt kvote 2020
-
tonn

Ingen felles kvote satt for 2020.

ICES sitt råd

ICES tilråder, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2021 ikke bør overstige 140 000 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Biomassen av reker har alltid vært høyere enn Btrigger, og samtidig har fiskedødeligheten vært lav, langt under FMSY

Bestandens tilstand

ICES vurderer at bestanden er på et høyt nivå og er utnyttet bærekraftig

Ventet bestandsutvikling

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Toktdata fra Russisk økonomisk sone var ikke tilgjengelige i år og gir økt usikkerhet i assessmentet. Det var foretatt en revisjon av fangstrateindekset, en tidsserie som også inngår i bestandsberegningen. Denne revisjonen betyder at bestanden vurderes litt lavere enn i 2019 men har dog innflytelse på rådgivningen totalt sett (ca. 1% revisjon).

Saker relevant for rådet

Modus av sannsynlighetsfordelingen for FMSY er antatt å være et bedre estimat enn medianen og utgjør basis for rådgivningen. 

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Bayesiansk tilpasning av en biomasseproduksjonsmodell.

Nøkkeltall

Kritisk bestandsnivå (Blim): 0,3 · BMSY (relativ verdi)
Føre-var-bestandsnivå (Bpa): ikke definert (trengs ikke med denne assessmentmodell)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 0,5 · BMSY (relativ verdi)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 1,7 (relativ verdi)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): ikke definert (trengs ikke med denne assessmentmodell)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): MSY/BMSY (estimeres i modellen og endres når modellen oppdateres)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): udefinert
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,41 (relativ til FMSY)
Ventet bestand i 2021: 1.74 (relativ til BMSY)

Standardplott