Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


Sei som svømmer
Anbefalt kvote 2021
197 779
tonn
Anbefalt kvote 2020
171 982
tonn
Avtalt kvote 2020
171 982
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltingsplanen, at fangsten i 2021 ikkje bør overstige 197 779 tonn.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset til å vere under Fpa og Flim, og målpunktet for fiskepresset i forvaltingsplanen, og gytebestanden til å vera over Bpa, Blim og målpunktet for gytebestanden i forvaltingsplanen

Venta bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

F i 2021

SSB i 2022 (tonn)

% endring i SSB*

% endring i TAC**

% endring i råd***

Forvaltingsplan

197 779

0,28

489 730

-7

+15

+15

* SSB i 2022 samanlikna med SSB i 2021
**Fangst i 2021 samanlikna med TAC i 2020 (171 982 t)
*** Råd for 2021 samanlikna med råd for 2020

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 220 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY-Btrigger): 220 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,58
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltingsplan (FMGT): 0,32
Venta fiskedødsrate i 2020: 0,24
Venta gytebestand i 2021: 529 169 tonn

Standardplott