Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


nvgsild

Havforskarane fann lovande årsklassar av norsk vårgytande sild på økosystemtoktet i Barentshavet. 

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
651 033
tonn
Anbefalt kvote 2020
525 594
tonn

Avtalt kvote 2020: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 693 915 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om følges, så bør fangstene i 2021 ikke overstige 651 033 tonn.

Ventet bestandutvikling

Bakgrunn Fangst 2021 (tonn) Grunnlag F i 2021 SSB i 2022 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsstrategi 651 033 Forvaltningsstrategi 0,14 3683236 5 -6


* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
** anbefalt fangst i 2021 sammenlignet med antatt fangst i 2020
Rådet for 2021 er 24% høyere enn rådet for 2020 på grunn av en oppjustering av 2016 årsklassen som bidrar mer til fangstene i 2021.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3,184 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3,184 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,291
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,227
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,157
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,14
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,187
Ventet gytebestand i 2021: 3,505 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).