Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig
Anbefalt kvote 2021
162 607
tonn
Anbefalt kvote 2020
166 499
tonn
Avtalt kvote 2020
166 499
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2021 ikke overstiger 162 607 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) er langt over MSY Btrigger og har økt kraftig siden 2008, da fiskedødeligheten har blitt kraftig redusert siden 1999 og er under FMSY. Rekrutteringen har variert rundt langtidsgjennomsnittet siden midt på 1990-tallet.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY, Fpa og Flim i 2019 og gytebestanden i 2020 til å være høyere enn MSY Btrigger Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

Grunnlag

F(2-6) i 2021

SSB i 2022 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd

MSY-tilnærmingen

162 607

FMSY

0,21

1 374 316

+6

-2

-2

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
** Fangst i 2021 sammenlignet med TAC i 2020
*** Fangst i 2021 sammenlignet med råd for 2020

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent fra år til år

Stor usikkerhet i bestandsvurdering av gammel fisk (56% av gytebiomassen utgjøres av 10 år og eldre fisk), litt analogt til situasjonen for nordøst arktisk torsk

Saker relevant for rådet

Landingspåbudet ble innført for stormasket trål i Nordsjøen i 2016, og de flåtegruppene som har bidratt mest til utkast ble underlagt dette påbudet i 2019

På tross av landingspåbudet ble 43 % av totalfangsten av rødspette kastet ut i 2018. De rapporterte landingene av fisk under minstemål er langt lavere enn estimert mengde undermåls fisk fanget.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 564 599 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,516
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,369
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,21
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,166
Ventet gytebestand i 2021: 1 302 833 tonn

Standardplott