Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal


Hvitting

Hvitting

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
110 172
tonn
Anbefalt kvote 2022
88 426
tonn
Avtalt kvote 2022
32 880
tonn

Ut fra MSY-tilnærmingen, tilrår ICES at fangstene i 2023 ikke bør overstige 110 172 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) varierte mellom Blim og Bpa / MSY Btrigger fra 2004 til 2017, men har vært over Bpa / MSY Btrigger siden 2018. Fiskedødeligheten har vært under FMSY siden 2003. Rekrutteringen har variert uten noen klar trend. 

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa og Flim i 2021. Gytebestanden i 2022 vurderes til å være over MSY Btrigger,  Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) Grunnlag F (2-5) i 2023 SSB i 2024 (tonn) % endring i SSB* % endring i råd**
MSY-tilnærming   F=FMSY 0,393 244 860 - 17 25

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
** Fangst i 2023 sammenlignet med råd for 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent med fjorårets bestandsvurdering.

Saker relevant for rådet

Utkast i 2021 ble beregnet til 45 % av konsumfisket. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 146 tonn (endret i 2022)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 148 888 tonn (endret i 2022)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 148 888 tonn (endret i 2022)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,935 (endret i 2022)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,473 (endret i 2022)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,393 (endret i 2022)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,163
Ventet gytebestand i 2022:  294 175 tonn

Standardplott

Standardplott hvitting
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95 % konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F og rekruttering.