Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk ved Jan Mayen


NØA torsk

Torsk fra Barentshavet

Fotograf: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
315
tonn
Anbefalt kvote 2022
347
tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av torsk i 2023 ikke overstiger 315 tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen. Rådet er basert på fangstmengde for 2020-2022, og informasjon om fangstrater og alder/lengde-sammensetning i kartleggingsfisket etter torsk i dette området brukes i tillegg som indikatorer på bestandsutviklingen.

Bestandsutvikling over tid

Før 2018 var det bare tatt små fangster av torsk i Jan Mayen fiskerisonen i enkelte år. Noen av fangstene rapportert før 2018 kan imidlertid være feilrapportert på område. I 2018 ble det funnet fiskbare konsentrasjoner av torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen, og i årene 2019-2022 har det vært gjennomført et kartleggingsfiske i dette området (Bogstad, 2023). Fangstene er vist i Figur 1. Fangstratene var til dels svært høye i 2018, men har senere vært nokså stabile på et noe lavere nivå. Figur 2 viser fangstrater fra perioden august-desember, da fisket har vist seg å være best.

Fiskeriråd fra Havforskningsinstituttet - Torsk (Gadus morhua) i fiskerisonen ved Jan Mayen (PDF)