Gå til hovedinnhold

2024

Resultat: 2024 (30)Torskefangst

Torsk ved Jan Mayen

21.02.2024

Havforskningsinstituttet tilrår, ut fra en føre-var-tilnærming, at det ikke skal fiskes torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024. Rådet er basert på informasjon om fangstrater, fangstmengde og alder/lengde-sammensetning i kartleggingsfisket etter torsk i dette området.Bildet viser en en oppsamling av snøkrabbe som er tatt opp av vannet.

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

30.11.2023

Anbefalt kvote 2024: 10 300 tonn
Anbefalt kvote 2023: 7790  tonnRognkjeks under vann, blant tang og tare.

Rognkjeks

10.11.2023

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2024 ikke overstiger 400 tonn rå rogn - tilsvarende 2216 tonn fisk.Kongekrabbe holdes opp og vises frem av forsker som ikke er synlig i bildet.

Kongekrabbe i norsk sone

01.11.2023

Anbefalt kvote 2024: 966 tonn

Anbefalt kvote 2023: 2375 tonnLodde_HI-027799

Lodde i Barentshavet

16.10.2023

Anbefalt kvote 2024: 196 000 tonn

Anbefalt kvote 2023: 62 000 tonn

Avtalt kvote 2023. 62 000 tonn

 Den vesle torskefisken øyepål

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.10.2023

Anbefalt kvote 2024: 20 583 tonn
Anbefalt kvote 2023: 116 823 tonn
Estimert totalfangst for perioden 1. oktober 2022 – 15. september 2023: 38 490 tonn.Mange makrell som er fisket på tokt.

Makrell

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 739 386
Anbefalt kvote 2023: 782 066
Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 407 tonn)Trachurus trachurus 10 06 (2)

Vestlig hestmakrell

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 0
Anbefalt kvote 2023: 0
Avtalt kvote 2023: 15 277 (EU og Storbritannia) og 5 000 tonn (Norge)Kolmule i ein balje

Kolmule

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 1 529 754
Anbefalt kvote 2023: 1 359 629
Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 672 378 tonn)Sild som er fisket på sildegytingstokt.

Norsk vårgytende sild

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 390 010
Avtalt kvote 2023: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 692 942 tonn)Illustrasjon ICES-råd for bestander i Nordsjøen

Torsk i Nordsjøen

19.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 22 691
Avtalt kvote 2023: 26 008 (Nordsjøen) + 1210 tonn (bifangstkvote vest for Skottland)Rødspette

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 155 015 tonn
Anbefalt kvote 2023: 149 987 tonn (endret fra 150 705 tonn i april 2023)
Avtalt kvote 2023: 150 705 tonn (sum over alle områder)hvitting som svømmer

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 128 290 tonn
Anbefalt kvote 2023: 110 172 tonn
Avtalt kvote 2023: 42 744 tonn (sum over alle områder)Sei som svømmer

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 73 815 tonn
Anbefalt kvote 2023: 58 912 tonn
Avtalt kvote 2023: 58 912 tonn (sum over alle områder)hyse som svømmer i stim

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 149 024 tonn
Anbefalt kvote 2023: 126 511 tonn
Avtalt kvote 2023: 68 498 tonn (sum over alle områder)Lysing

Lysing i Nordsjøen, Keltiske havet og nordlige Biscayabukten

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 72 839 tonn
Anbefalt kvote 2023: 83 130 tonn
Avtalt kvote 2023: 83 130 tonnMasse skrei fanget fra bunntrålen ligger på båndet klar til sortering

Nordaustarktisk torsk

22.06.2023

Tilrådd kvote 2024: 453 427 tonn
Tilrådd kvote 2023: 566 784 tonn
Avtalt kvote 2023: 566 784 tonnBlåkveite

Nordøstarktisk blåkveite

22.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 15 560 tonn
Anbefalt kvote 2023: 18 494 tonn
Avtalt kvote 2023: 25 000 tonnhyse

Nordaustarktisk hyse

22.06.2023

Tilrådd kvote 2024: 127 550 tonn
Tilrådd kvote 2023: 170 067 tonn
Avtalt kvote 2023: 170 067 tonnLange som svømmer blant koraller

Lange i ICES delområde 3, 4, 6-9 og 14

09.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 12 785 tonn
Anbefalt kvote 2025: 12 785 tonnVassild  (Argentina silus)

Vassild

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 9 499 tonn
Anbefalt kvote 2024: 9 499 tonn
Avtalt kvote 2023: 7 603 tonn (gjelder kun direkte fiske i ICES område 2, Norskehavet)
Anbefalt kvote 2023: 10 271 tonnKysttorsk som svømmer

Kysttorsk nord for 67°N

09.06.2023

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltningsplanen, at fangsten i 2024 ikke bør overstige 26 612 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).Brosme

Brosme i delområde 4 og 7–9, og i divisjon 3.a, 5.b, 6.a og 12.b

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 12 785 tonn
Anbefalt kvote 2024: 12 785 tonnkysttorsk

Kysttorsk mellom 62 og 67°N

09.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 9 136 tonn
Anbefalt kvote 2023: 9 136 tonnRekehode

Reke i Norskerenna og Skagerrak

09.06.2023

Anbefalt kvote 1. juli 2023 – 30. juni 2024: 5125 tonn
Anbefalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn
Anbefalt kvote 2022 (endelig): 7712 tonn
Avtalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn
Avtalt kvote 2022 (endelig): 7712 tonn

 Lange som svømmer

Lange i ICES område 1 og 2

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 8 600 tonn
Anbefalt kvote 2024: 8 600 tonnBrosme HI 017698

Brosme i ICES delområde 1 og 2

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 8 071 tonn
Anbefalt kvote 2024: 8 071tonnSei som svømmer

Nordøstarktisk sei

09.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 223 123 tonn
Anbefalt kvote 2023: 226 794 tonn
Avtalt kvote 2023: 226 794 tonnEn haug med små sølvfarget fisk

Nordsjøsild (sild i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og den austlege engelske kanal)

31.05.2023

Tilrådd kvote 2024: 522 832 tonn i direktefisket (532 166 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2023: 403 813 tonn i direktefisket (414 886 tonn totalt)
Avtalt kvote 2023: 396 556 tonn i direktefisket