Gå til hovedinnhold

Referansegruppen for ressursforskning


Trålhal med torsk

Referansegruppen for ressursforskning ble opprettet i 1997 og er et dialogforum for gjensidig informasjonsutveksling mellom representanter for fiskerinæringen, fiskeriforvaltningen og ressursforskningen.

  • Gruppen skal diskutere relevante problemstillinger og gi Havforskningsinstituttet råd om prioriteringer i forskningen
  • Gruppen kan foreslå at det arrangeres temamøter med en bredere deltagelse
  • Gruppen møtes årlig på Havforskningsinstituttet i Bergen