Gå til hovedinnhold

Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland


HI 002002

Hyse er en torskefisk som er lett gjenkjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen. Den finnes på begge sider av Atlanterhavet og er oppdelt i de samme bestandene som torsk, bortsett fra at det ikke er noen hysebestand i Østersjøen.

Nordsjøhysa gyter i perioden mars–mai i de sentrale delene av Nordsjøen. Oppvekstområder er kystnære områder i Morray Firth, rundt Orknøyene og Shetland og langs eggakanten på ca. 200 m dyp fra Shetland til Skagerrak. Hysa produserer med ujevne mellomrom meget sterke årsklasser som kan dominere fangst og bestand gjennom flere år.

I motsetning til torsk vokser hyse i Nordsjøen mye seinere enn i Barentshavet. Til tross for dette blir nordsjøhysa tidligere kjønnsmoden, stort sett når den er to til tre år gammel. Den er da ca. 28 cm lang. Fem år gammel er den 38–45 cm lang.

Hysa er en typisk bunnfisk og spiser hovedsakelig bunndyr som børstemark, muslinger og slangestjerner, men tobis og sildeegg står også på menyen.

De siste 50 årene har utbredelsen av nordsjøhyse endret seg. Tidligere fantes det ganske mye hyse sør i Nordsjøen, men nå lever mesteparten nord for en linje trukket mellom Newcastle og Hanstholm. 

Fiskeri

Hyse blir hovedsakelig fanget med bunntrål, og i mindre grad også med snurrevad. Hyse er målart for deler av flåten, men blir også fanget i blandingsfiskeri sammen med bl.a. torsk, hvitting og kreps.