Gå til hovedinnhold

HI 033837
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Mesopelagiske organismar – fisk, krepsdyr, maneter og blekksprut som lever i havet mellom 200 og 1000 meters djup – er antatt å vere ein av verdas største ubrukte ressursar.

Desse organismane er rike på blant anna langkjeda marine omega-3-feittsyrer og protein av høg kvalitet til bruk som mat og fôr.

Det er viktig å kunne dokumentere nivå av uønskte stoff i nye marine ressursar før ein eventuell næringsutvikling kjem på plass. 

Havforskingsinstituttet er i gang, og i 2018 analyserte vi innhaldet av framandstoff og nokre andre stoff med potensielt negative helseeffektar i tre arter av mesopelagisk fisk frå Norskehavet og Sognefjorden (se rapport frå Wiech et al. 2018 her).

Overvaking og kartlegging av mesopelagiske ressursar er eit prioritert område for Havforskingsinstituttet.

Les meir om mesopelagiske organismar på eigne temasider.