Gå til hovedinnhold

HI 039728
Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en fremmed art i Norge, men den finnes i dag i flere områder langs kysten fra Østfold til Hordaland.

Stillehavsøsters som lever vilt i Norge i dag har sannsynligvis kommet fra innenlands dyrking og via havstrømmer. Stillehavsøsters er en utfordring for økosystemet langs kysten, men samtidig gir den oss mat fra havet.

Det er et stort behov for mer kunnskap om fremmedstoffer, algetoksiner og norovirus i stillehavsøsters. Når det gjelder fremmedstoffer er det spesielt kadmium som er utfordrende. Villhøstet stillehavsøsters hentes fra en rekke habitater, og det er behov for å se hvordan innhold av uønskede stoffer varierer med geografi og ulike kilder til forurensing.

Vi har behov for å avklare hvilke algetoksiner som samles opp i stillehavsøsters. I tillegg er det viktig å fremskaffe data slik at man kan sette veiledende faregrenser for algekonsentrasjoner som vil kunne resultere i oppsamling. 

Norovirus som gir mage-tarminfeksjoner hos mennesker, er en av hovedutfordringene med stillehavsøsters som blant annet spises rå. Det er derfor viktig å starte metodisk arbeid med hvordan vi kan oppdage norovirus i stillehavsøsters, slik at både næringen og forbrukerne kan gis råd.

Les mer om stillehavsøsters på egen temaside om arten.