Go to main content

Jane Strømstad Møgster

Profile image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 41220168
Department: Plankton

Publications

Academic articles

2023

Thirty Years of Nutrient Biogeochemistry in the Nordic Seas (Norwegian, Greenland and Iceland Seas), 1990–2019

Kjell Gundersen, Jane Møgster, Vidar Lien, Elizaveta Ershova, Linda Lunde, Hilde Arnesen, and Ann-Kristin Olsen
Scientific Data
2022

Thirty Years of Nutrient Biogeochemistry in the Barents Sea and the adjoining Arctic Ocean, 1990 – 2019

Kjell Gundersen, Jane Møgster, Vidar Lien, Elizaveta Ershova, Linda Lunde, Hilde Arnesen, and Ann-Kristin Olsen
Scientific Data -SDATA-22-00811B
2021

Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 5

Karina von Schuckmann, Pierre-Yves Traon, Neville Smith, Ananda Pascual, Samuel Djavidnia, Jean-Pierre Gattuso, Marilaure Grégoire, Signe Aaboe, Victor Alari, Emily Down, Maaike Knol-Kauffman, Thomas Lavergne, Vidar Surén Lien, Sigrid Lind, Jane S. Møgster, Jan Even Øie Nilsen, Kjell Arne Mork, Cyril Palerme, Roshin Pappukutty Raj, Håvard Vindenes
14

Reports and dissertations

2016

Næringssalter, tilvekst av planteplankton og beitepress i havområdene våre

KJELL GUNDERSEN, LINDA F. LUNDE, MARIANNE PETERSEN, JANE S. MØGSTER
Havforskningsrapporten 2016
2015

Fisken og havet, særnummer 1-2015

KJELL GUNDERSEN, JANE S. MØGSTER, LINDA F. LUNDE,MARIANNE PETERSEN, IRENE B. TJELFLA AT og FRANCISCO REY
Havforskningsrapporten 2015
2013

MONITORING THE PLANKTON COMMUNITY

K. Gundersen,Chemical analysis by J.S. Møgster, L.F. Lunde, M. Petersen
Barentshav rapporten med PINRO
1996

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1996. Datarapport

Hassel,A.Johannessen,M.Bakkeplass,K.Hagebø,M.Erices,J.Lygren,S.Gjertsen,K.Johannessen,S.Strømstad,J
p. 98
1995

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1995. Datarapport

Johannessen,M.Hassel,A.Bakkeplass,K.Hagebø,M.Lygren,S.Gjertsen,K. Johannessen,S. Strømstad,J.
p. 113
1994

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1994. Datarapport

Hassel,A.Johannessen,M.Bakkeplass,K.Hagebø,M. Erices,J.Lygren,S.Strømstad,J
p. 153
1993

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1993. Datarapport

Bakkeplass,K.Brattland,P.Erices,J.Hassel,A.Johannessen,M.Lygren,S. Strømstad,J
p. 109
1992

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1992. Datarapport

Hassel,A.Johannessen,M.Bakkeplass,K.Brattland,P.Endresen,B.Hagebø,M.Johannessen,S.Seglem,K.Strømstad,J
p. 99
Is this your profile? Edit your profile (login)