Go to main content

Jannicke Alling Bakkejord

jannickealling
Chief Engineer/ Senior Engineer
Telephone: 90845291
Department: Kjemi- og fremmedstoff lab

Publications

Academic articles

2013

Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis

Veronika Sele, Heidi Amlund, Marc Berntssen, Jannicke Alling Bakkejord, Kasper Skov, Jens Jørgen Sloth
Analytical and Bioanalytical Chemistry 405 p. 5179-5190
2013

Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis ABC Highlights: Authored by Rising Stars and Top Experts

Veronika Sele et al
Analytical and Bioanalytical Chemistry

Reports and dissertations

2022

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for prøver innsamlet i 2021

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2021

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i hyse - Tungmetaller, sporelementer og organiske miljøgifter i hyse (Melanogrammus aeglefinus) fra Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

Tanja Kögel, Sylvia Frantzen, Jannicke Alling Bakkejord, Marian Kjellevold, Amund Måge
2020

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for innsamlede prøver 2019

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2019

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk : Surveillance project on undesirable substances in feed ingredients of fish origin Rapport for innsamlede prøver 2018 : report 2018

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2016

Program for overvåkning av dioksiner, dioksinlignende PCB og andre PCB i fõrmidler av fisk – Rapport for innsamlede prøver 2003-2015

Anne-Katrine Lundebye, Ole Jakob Nøstbakken, Jannicke A. Bakkejord, Robin Ørnsrud
Is this your profile? Edit your profile (login)