Gå til hovedinnhold

Jannicke Alling Bakkejord

msms
Senioringeniør
Telefon: 90845291
Avdeling: Kjemi- og fremmedstoff lab

Arbeidsområde

  • Analyser innen kromatografi / massespektrometri av organiske miljøgifter (POPS) i sjømat, fôr og andre biota
  • Risikovurdering av kjemikalier (Ecoonline-admin)
  • Teknisk metodeansvar, instrumentansvar, kvalitetssikring mm.
  • Tillitsvalgt

Jeg har hovedfag i organisk analytisk kjemi og jobber som senioringeniør på seksjonen "Kjemi- og Fremmedstoff-lab". Der er jeg teknisk metodeansvarlig for resultat til metoden "292 - Dioxin, furan, PCB og PBDE", hvor forskjellig biota analyseres for organiske miljøgifter. 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2013

Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis

Veronika Sele, Heidi Amlund, Marc Berntssen, Jannicke Alling Bakkejord, Kasper Skov, Jens Jørgen Sloth
Analytical and Bioanalytical Chemistry 405 p. 5179-5190
2013

Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis ABC Highlights: Authored by Rising Stars and Top Experts

Veronika Sele et al
Analytical and Bioanalytical Chemistry

Rapporter og avhandlinger

2023

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for prøver innsamlet i 2022

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie, Veronika Sele
Rapport fra havforskningen
2022

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for prøver innsamlet i 2021

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2021

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i hyse - Tungmetaller, sporelementer og organiske miljøgifter i hyse (Melanogrammus aeglefinus) fra Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

Tanja Kögel, Sylvia Frantzen, Jannicke Alling Bakkejord, Marian Kjellevold, Amund Måge
2020

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for innsamlede prøver 2019

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2019

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk : Surveillance project on undesirable substances in feed ingredients of fish origin Rapport for innsamlede prøver 2018 : report 2018

Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2016

Program for overvåkning av dioksiner, dioksinlignende PCB og andre PCB i fõrmidler av fisk – Rapport for innsamlede prøver 2003-2015

Anne-Katrine Lundebye, Ole Jakob Nøstbakken, Jannicke A. Bakkejord, Robin Ørnsrud
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)