Go to main content

Jean-Baptiste Danre

Profile image
Chief Engineer/ Senior Engineer
Telephone: 90403053
Department: Oseanografi og klima

Curriculum Vitae

Jeg er utdannet med en fransk mastergrad i Hydrografi og Kartografi i 2006, og har siden endt utdannelse jobbet som teknisk ekspert på navigasjons- og posisjoneringsutstyr innen marin seismikk, både i Frankrike og i Norge.

Jeg har mange års erfaring som ingeniør innen utstyr for over- og undervannsposisjonering og navigasjon. Jeg jobber nå ved Oseanografi og Klima gruppe og er ansvarlig for oseanografisk utstyr.
Is this your profile? Edit your profile (login)