Go to main content

Rune Strømme

No image
Chief Engineer/ Senior Engineer
Telephone: 45875818
Department: Fartøyinstrument

Curriculum Vitae

24 års erfaring fra seismisk akustisk datainnsamling 1991-2016:
Instrumenteringsingeniør innen 3D/4D seismisk/akustisk datainnsamling. Senior  observer.
Geofysisk prosessering og kvalitetssikring innen 3D/4D seismisk datainnsamling. Chief QC Geophysicist.
Superytelse(1000+ kjerner) Linux datapark og annen IT ansvar og oppfølging ombord.
Inkluderer også erfaring fra risk analyse, sikker jobb analyse, HMS og kvalitetssystemer og logistikkansvar.

Startet i HI september 2016:
Erfaring fra kysttokt, reketokt, LSSS tolkning EK60/EK80, vannhenting, kjøring og reterminering av CTD og operastør EM710, EM302, Multinett, Topas, SBP300 og Multisampler, 
Satelittsystemer: internett, telefon og TV systemer. VSAT, Triax TDX kabel TV, Seatel ACU og Zenitel/Netup IPTV.

Mai 2019: Overingeniør. Overtok ansvaret og oppfølging av instrumentering på FF Kristine Bonnevie.
Mai 2021: Senioringeniør.

Publications

Reports and dissertations

2022

Does seismic have an effect on zooplankton? - Field study at Ekofisk with RV Kristine Bonnevie

Anne Christine Utne-Palm, Karen de Jong, Geir Pedersen, Thor A. Klevjer, Josefin Titelman, Espen Strand, Emilie Hernes Vereide, Saskia Kühn, Sigurd Hannaas, Atle Totland, Håvard Johnsen Buschmann, Marina Mihaljevic, Rune Strømme, Reidar Johannesen
Is this your profile? Edit your profile (login)