Gå til hovedinnhold

Prosjekt: LoVeOcean

illustrasjon-love.jpg
Periode 25. august 2020 -
Partnere Equinor, NORCE, UiT, Sintef, Norges Fiskarlag, UiB, NERSC, FFI
Prosjektet ledes av Geir Pedersen
Nettside https://loveocean.no/

LoVeOcean er et nasjonalt infrastrukturprosjekt lokalisert utenfor Lofoten-Vesterålen. Observatoriet vil gi data til operasjonelle oseanografiske og meteorologiske modeller, bedre havvarsel, bedre beregning av partikler og lakselusspredning og bedre forståelsen av økosystemet utenfor Lofoten.

Prosjektet vil også gi mer informasjon om våroppblomstringen, timing i forhold til gyting og hvilke faktorer som stresser fiskebestandene. Vi kan overvåke emigrasjonen til viktige bestander og teste ny havteknologi. I tillegg kan vi overvåke menneskeskapt støy og forurensing, hvalbestander og klimaendringer.

Dataene fra LoVe kan også brukes i skolesammenheng og i høyere utdanning om hav og havforskning.

LoVe er potensielt et «utstillingsvindu» for ny teknologi. Deler av teknologiene er nye og vil bli benyttet i andre prosjekt og applikasjoner.