Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Norwegian Marine Data Centre (NMDC)

NMDC_300x300.jpg
Partnere Akvaplan-niva, CMR, Forsvarets forskningsinstitutt, NINA, Meterologisk institutt, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, NGU, NIVA, Norsk polarinstitutt, Nord universitetet, UiO, UiT, Uni research, Artsdatabanken, UiB
Prosjektet ledes av Helge Sagen
Nettside https://nmdc.no/

Ny nasjonal infrastruktur for marine data som skal levere sømløs tilgang til dokumenterte marine datasett over viktige havområder for Norge til den marine forskningsverdenen

Ny nasjonal infrastruktur for marine data som skal levere sømløs tilgang til dokumenterte marine datasett over viktige havområder for Norge til den marine forskningsverdenen