Gå til hovedinnhold

Helge Sagen

helge@imr
Seksjonssjef
Telefon: 95215046
Avdeling: Norsk marint datasenter

Arbeidsområde

Faggruppeleiar Norsk Marint Datasenter

Prosjektleiar Norwegian Marine Data Centre

Chair ICES WGDIM

Presentasjon av forskningsdata

Datahandtering havstrømmer

SeaDataNet http://www.seadatanet.org

Curriculum Vitae

Først tilsett i 1989 på Fysisk oseanografi som systemutviklar med bruk av Pascal og Fortran og seinare C som utviklingsspråk. Har også laga brukervennlige system med grensesnitt i X Windows på ulike Unix varianter, SunOS, HP-UX, Linux.
Har vore leiar av NMD sidan juni 1999 og arbeidd med utvikling av NMD som faggruppe med ein start på 5 årsverk til no over 20 årsverk.
Deltek i ulike internasjonale dataforvaltningsorgan;
IOC/IODE Intergovernmental Oceanographic Commission/International oceanographic Data and Information Exchange.
ICES/DIG International Council for the Exploration of the Sea/Data and Information Group.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2019

Data interoperability between elements of the global ocean observing system

Derrick P. Snowden, Vardis Tsontos, Nils Olav Handegard, Marcos Zarate, Kevin M. O'Brien, Kenneth S. Casey, Neville Smith, Helge Sagen, Kathleen Bailey, Mirtha Lewis, Sean Arms
Frontiers in Marine Science 6:442 p. 1-15

Faglige foredrag

2018

Sea2Data - from acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Edvin Fuglebakk, Nils Olav Handegard
2016

Sea2Data - from data acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Thomas de Lange Wenneck, Nils Olav Handegard
2016

Norwegian Marine Data Center (NMDC)

Sagen, Helge
2013

A framework for data flow from observations to advice – the development of a new, efficient data infrastructure at IMR

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Geir Odd Johansen, Jens-Otto Krakstad, Sjur Ringheim-Lid, Helge Sagen, Trond Westgård, Geir Huse
2013

Research infrastructure Norwegian Marine Data Centre 2012-2017

Sagen, Helge
2010

Sea2Data - Havforskingsinstituttets datainfrastrukturprosjekt for feltdata

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Geir Odd Johansen, Jens-Otto Krakstad, Erlend Moksness, Helge Sagen, Jon Helge Vølstad, Trond Inge Westgaard

Poster

2018

Towards seamless integration of data and processing software: data products generated from machine-to-machine interfaces

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Sjur Ringheim Lid, Erik Joel Steinar Olsen, Helge Sagen, Ibrahim Umar, Geir Huse
2017

The national research infrastructure NMDC, Norwegian Marine Data Centre

Sagen, Helge

Rapporter og avhandlinger

2022

Report on cruises and data stations 2021

Silje Smith-Johnsen, Helge Sagen
2017

D3.2 - International and external protocols

Torill Hamre, Helge Sagen, Sjur Lid Ringheim, Kjetil Fjellheim, Øystein Godøy, Stein Tronstad, Svein Kristiansen, Aave Lepland, Jan Karud, John Rune Selvik
2017

D3.1 – Definition of data formats and metadata structure

Torill Hamre, Øystein Godøy, Sjur Lid Ringheim, Stein Tronstad, Helge Sagen, Kjetil Fjellheim, Svein Østerhus, Morten Krogstad, Aave Lepland, Nina Nordlund, Svein Kristiansen, Roald Vang, Jan Karud, Nils Valland, Benjamin Pfeil, Aleksander Vines, Arnfinn Morvik
2013

LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet - NINA Rapport 928

Frank Ole Hanssen, Tor Gravråk Heggberget, Nils Valland, Wouter Koch, S. Jannicke Moe, Jan Karud, Helge Sagen, Sjur Ringheim Lid, Dag Terje Filip Endresen
1993

An integrated database for marine research

Svein Floen, Harald Gjøsæter, Rolf Korneliussen, Helge Sagen, Petter Thorvaldsen, Vidar Wennevik
1992

Database for Havforskningsinstituttets forskningsdata

Svein Floen, Harald Gjøsæter, Rolf Korneliussen, Helge Sagen, Petter Thorvaldsen, Vidar Wennevik
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)