Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Overvåkingsgruppen

OVERVÅKINGSGRUPPEN_300x300.jpg
Periode 01. januar 2006 -
Partnere Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Meterologisk institutt, NGU, NILU, NIVA, NINA, Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet, DSA, Sjøfartsdirektoratet
Prosjektet ledes av Mette Skern-Mauritzen
Nettside https://overvakingsgruppen.hi.no/

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder, og skal blant annet rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

Overvåkingsgruppen dekker alle de tre norske forvaltningsplanområdene: Barentshavet (inkl. områdene utenfor Lofoten), Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Overvåkingsgruppen setter sammen statusrapport for ett forvaltningsområde hvert år. Hvert forvaltningsområde får dermed en statusoppdatering hvert tredje år.  De løpende oppgavene i overvåkingsgruppen utføres av et sekretariat som for tiden er plassert ved Havforskningsinstituttet.