Gå til hovedinnhold

NIFES og Havforskningsinstituttet får navnet Havforskningsinstituttet


nylogo4

Gro-Ingunn Hemre, fungerende direktør Nifes, Sissel Rogne, direktør Havforskningsintituttet og Per Sandberg, fiskeriminister på dagens pressekonferanse. Foto: Havforskningsinstituttet

1.januar fusjonerer NIFES og Havforskningsinstituttet, og i dag kunngjorde fiskeriminister Per Sandberg på en pressekonferanse i Bergen at det nye instituttet skal hete Havforskningsinstituttet.

– Havforskningsinstituttet er et kjent og godt navn som rommer det nye instituttets oppgaver i hele sin bredde, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Havet forventes å spille en stadig viktigere rolle for matproduksjon. Gjennom sammenslåingen av NIFES og Havforskningsinstituttet blir det lagt enda bedre til rette for forskning på områder der fiskens miljø henger sammen med spørsmål knyttet til fiskens ernæring, trygg og sunn sjømat.

Styrker den marine forskningen

Fiskeriministeren minnet også om at formålet med opprettelsen av et nytt institutt er å styrke den marine forskningen og forvaltningsrådgivningen. Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

-Dette er et navn som dekker NIFES` fagområder på en god måte, og jeg er sikker på at våre fagområder vil bli godt ivaretatt i den nye instituttet, sier fungerende NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre.

– Vi er veldig fornøyd med at departementet har valgt å beholde Havforskningsinstituttet som navn. Navnet tar opp i seg virksomheten fra NIFES samtidig som det signaliserer kontinuitet og faglig tyngde. Det peker også fremover. Havforskningsinstituttet skal forvalte havets og kystens ressurser i et evighetsperspektiv. Fusjonen sikrer større bredde og bedre muligheter til å jobbe mer helhetlig med dette viktige samfunnsoppdraget, sier direktør for Havforskningsinstituttet Sissel Rogne.