Gå til hovedinnhold

September

Resultat: (23)Makrell og sild

Nedgang i kvoteråda for makrell og sild for 2018

29.09.2017

Makrellrådet blir redusert med 35 prosent til 550 948 tonn og silderådet med 15 prosent til 546 472 tonn. Hovudforklaringa er at begge bestandane er for nedgåande å rekna. kamerateina

Følg Hummerteina live 2017

29.09.2017

Vår hummerteine sender live fra sjøbunnen i Flødevigen også i år! Kamerateina går i sjøen søndag 1. oktober klokka 8.00 ved starten på årets hummerfiskesesong.Merking av makrell med RFID-teknologi

RFID-merkt makrell med i kvoterådgjevinga for første gang

28.09.2017

Merke-gjenfangst-metoden med automatisk identifisering (RFID) for makrell har vore i bruk i seks år, og over 300 000 makrellar er utstyrte med id-brikke i buken. I år er data frå denne tidsserien for første gang med i bestandsberekningane for makrellrådet.
 merkehummar2

Fangar Bjørnafjord-hummaren på papir

27.09.2017

– Både fiskarar og forskarar kan føle at hummaren er slik eller sånn, eller at den teina fiska betre enn den. Ofte fortel data ei anna historie, seier Eva Farestveit etter 25 år med hummarmerking i Bjørnafjorden.nifes holmen 16 TorskHaand Senneset WebCrop

Supermat frå havet

27.09.2017

Samfunnsoppdraget til NIFES seier at vi skal ha som mål å få ei sunnare befolkning. Sjømat, supermaten frå havet, er ei unik kjelde til mikronæringsstoff, som jod, vitamin D og marint omega-3. Ei veksande befolkning treng ikkje berre nok mat, men riktig mat som er både sunn og trygg.Knoel fra sida red

Observerte kvit knølkval ved Svalbard

27.09.2017

Under økosystemtoktet i Barentshavet har kvalobservatørene nylig sett en kvit knølkval øst for Svalbard.

– Slike observasjoner er sjeldne, og alt tyder på at det er en gammel kjenning som er på tur, sier havforsker Nils Øien. Dette er den femte observasjonen av kvit knølkval i Barentshavet.Deep Vision

«Dr. Fridtjof Nansen» får høgteknologisk fotograferingssystem

25.09.2017

Havforskingsinstituttet investerer vel tre millioner kroner i fotograferingssystemet Deep Vision, som gjenkjenner og tar mål av fiskeartane som passerer gjennom trålen. Blant anna får forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» sin eigen fotoboks til kartlegging av marine ressursar på sørlege breiddegrader.Veterinær og HI forsker Kathrine A

Trener på å redde hvaler tryggere og raskere

22.09.2017

Hvaler som går seg fast i fiskeredskap vil kunne lide en sakte død. Men redningsaksjoner er krevende og farlige. Nå skal et nytt samarbeid gjøre Kystvaktas aksjoner både sikrere og kjappere. Bilde av en smolt som har lakselus.

Mye lakselus i vest, lite i nord

21.09.2017

Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover. I forhold til i fjor er det noe mindre lus på utvandrende laks på sørlige deler av Vestlandet. I Sogn er det observert betydelig mer enn i fjor, mens det i Nord-Norge er jevnt over lite lus også i år. Overvåkingen viser også at det er mye lus på sjøørret mange steder, spesielt på Vestlandet.Lophelia-korall

Raserte korallrev kan vokse opp igjen

20.09.2017

Etter å ha gått gjennom videoopptak av 15 store korallrev utenfor Norge, har forskerne en negativ og en positiv nyhet: mange av revene har til dels store skader etter fiskeredskaper, men samtidig har de fått bekreftet at ødelagte koraller kan vokse opp igjen.Makrell og sild

Framlegging av kvoteråd for norskehavsbestandane

20.09.2017

Fredag 29. september kjem kvoteråda for 2018 for nvg-sild, kolmule og makrell og hestmakrell. Havforskingsinstituttet presenterer råda klokka 12.00 same dag.Groenlandssel3 16x9

HI-tokt er viktig grunnlag for Arven etter Nansen

19.09.2017

– Havforskningsinstituttets tokt gir et godt grunnlag for den store forskningsdugnaden som skal skje i Arven etter Nansen, sier havforsker Randi Ingvaldsen. Hun er prosjektleder for Havforskningsinstituttets deltakelse i Arven etter Nansen.Skyvemerd

Oppdrettslaks endrer svømmestil i sterk strøm

19.09.2017

Ved sterk strøm skifter stimen fra å svømme i ring til å danne en «vegg» av fisk. Blir strømmen for sterk, kan laksen bli utmattet. Det er viktig å vite dersom vi skal drive med oppdrett i slike omgivelser.Polarbouy 16x9

Raskere havforsuring i Norskehavet

14.09.2017

Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Uni Research har siden 2010 overvåket havforsuring i alle norske havområder. Nå viser nye resultater fra overvåkingsprogrammet om havforsuring at forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist.semb

Kjønnsmodning på fire minutt

07.09.2017

I Forskar grand prix får HI-stipendiat Erik Kjærner-Semb fire minutt på å servere doktorgraden sin. Veka etterpå gir han fullversjonen i disputas.Snokrabbe SI Arctic 800px low qa

Første funn av snøkrabbe nordvest for Svalbard

05.09.2017

Plutselig var den bare der! Bunndyrsforsker Lis Lindal Jørgensen gjorde store øyne da hun oppdaget at det var en snøkrabbe hun hadde i hånden. For første gang ble denne arten observert nordvest for Svalbard.amerikanshummar

Amerikahummar kan ha født i Haugesund

05.09.2017

Den uønskte amerikanaren blei fanga utanfor Røvær i Haugesund. Tomme eggkapslar viser at hummaren nyleg har klekt opptil 60.000 like uønskte "baby-humrar".foringny2

Nye kostråd for laksen

05.09.2017

Dei gamle anbefalingane om tilskot av vitamin og mineral i laksefôret stemmer ikkje lenger. Oppdrettslaksen treng heilt andre mengder av nokre av dei viktige mikronæringsstoffa no som over 70 prosent av fôret kjem frå planteråstoff. Den nye kunnskapen er avgjerande både for laksen si vekst og velferd.Cora ball lysere 16x9

Forsøker å redusere utslipp av mikroplast

04.09.2017

Forskning viser at avløpsvannet i Longyearbyen inneholder betydelige mengder mikroplast. Derfor inviteres befolkninga i Longyearbyen til å delta i et forsøk som kan redusere utslippene. I morgen blir det folkemøte om forsøket.getfileattachment

Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet blir samlokalisert i nybygg i Bergen

03.09.2017

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde søndag at regjeringen har sagt ja til et nybygg for å samle Havforskningsinstituttet og NIFES som snart er fusjonert, og Fiskeridirektoratet.Havforskningsinstituttet

Blir hetende Havforskningsinstituttet

01.09.2017

1. januar 2018 fusjonerer Havforskningsinstituttet og NIFES. Navnet på det nye instituttet blir Havforskningsinstituttet. – Det er et kjent og godt navn som rommer det nye instituttets oppgaver i hele sin bredde, sa  fiskeriminster Per Sandberg da han kunngjorde navnet i dag.nylogo4

NIFES og Havforskningsinstituttet får navnet Havforskningsinstituttet

01.09.2017

1.januar fusjonerer NIFES og Havforskningsinstituttet, og i dag kunngjorde fiskeriminister Per Sandberg på en pressekonferanse i Bergen at det nye instituttet skal hete Havforskningsinstituttet.