Gå til hovedinnhold

Observerte kvit knølkval ved Svalbard


Knoel fra sida red

Kvalobservatørene om bord på forskningsfartøyet "Johan Hjort" har nylig sett en kvit knølkval øst for Svalbard.

Under økosystemtoktet i Barentshavet har kvalobservatørene nylig sett en kvit knølkval øst for Svalbard.

– Slike observasjoner er sjeldne, og alt tyder på at det er en gammel kjenning som er på tur, sier havforsker Nils Øien. Dette er den femte observasjonen av kvit knølkval i Barentshavet.

De forrige observasjonene av kvit knølkval var i 2012 (to ganger), i 2006 og i 2004.

– Det dreier seg sannsynligvis om samme dyr alle gangene. Årets observasjon er i området hvor knølkvalene tradisjonelt oppholder seg på denne årstida, sier Øien.

 

Spord_2012_og_2017.jpg

Undersiden av halefinnen til den kvite knølkvalen. Øverst: 2012, nederst: 2017.

Foto: HI-arkiv (øverst) og George McCallum, Havforskningsinstituttet (nederst)

 

Ikke albino

– Per i dag vet vi om tre kvite knølkvaler i verden, to ved Australia og den som har besøkt Barentshavet de siste årene. Alt tyder på at den som besøker nordområdene med jevne mellomrom ikke er albino. En albino er helt uten pigmenter, mens denne har svarte flekker under halefinnen. Bilder fra 2012 viser at den også har pigmenter i øynene, mens en albino mangler slike, noe som gir røde øyne, sier Øien.

Pigmenteringa på undersida av halefinnen er unik for hver enkelt knølkval. Dermed kan man identifisere dem ut fra bilder. Kvalobservatørene på forskningsfartøyet «Johan Hjort» fikk tatt et slikt bilde. Dermed kunne det sammenlignes med tilsvarende bilder fra observasjonen i 2012.

– Vi har sammenligna de fem år gamle bildene med årets bilder, og vi er temmelig sikre på at det er samme dyr som er observert i både 2012 og 2017. Vi har ikke bilder fra observasjonene i 2004 og 2006, men alt tyder likevel på at de også dreide seg om samme knølkval, sier Øien.

 

Observasjon_2017.jpg

Årets observasjon av den kvite knølkvalen skjedde like øst for Edgeøya.

Copyright Kart: Google Earth

 

Følges nøye

Den kvite knølkvalen i Barentshavet har en tilstand som kalles leukisme, og det samme gjelder for en av de to kvite knølene ved Australia.

– Den andre er ekte albino. Derfor mangler den pigmenter, både under halefinnen og i øynene. Det er laga et eget prosjekt for å følge albinoknølen, forteller Øien.

Den er døpt Migaloo og har fått sine egne nettsider. Den kvite knølkvalen i Barentshavet følges ikke like nøye.

– Vi har ikke fått sikre meldinger om observasjoner fra Barentshavet utover de vi kjenner fra 2004, 2006, 20012 og i år, sier Øien.

 

Observasjoner_2004-2012.jpg

Den kvite knølkvalen har tidligere blitt observert utenfor Finnmark (2004 og 2006) og øst for Svalbard (2012).

Copyright Kart: Norsk Polarinstitutt