Gå til hovedinnhold

Raserte korallrev kan vokse opp igjen


Lophelia-korall

Lophelia er en vanlig korall på norske korallrev. Bildet er fra revet "Korallen" og viser lave og jevnstore Lophelia-koraller. Disse er mest sannsynlig gjenvekst etter skade fra bunntråling som ble påført før det ble innført vernetiltak.

Etter å ha gått gjennom videoopptak av 15 store korallrev utenfor Norge, har forskerne en negativ og en positiv nyhet: mange av revene har til dels store skader etter fiskeredskaper, men samtidig har de fått bekreftet at ødelagte koraller kan vokse opp igjen.

De fleste skadene ser ut til å ha oppstått for ca. 30 år siden før det ble innført noen form for vern av de norske revene.

 

Ødelagt korall

Eksempel på hvordan havbunnen ser ut i områder der korallene har blitt knust. Restene ligger spredt utover, i tillegg har trålen fjernet det øverste laget av den løse havbunnen og kommet ned til fast fjell eller en stor stein. Bildet er tatt nord for «Korallen».

Foto: Havforskningsinstituttet

 

- Den mest synlige skaden etter fiskeutstyr er at vi kan observere biter av koraller som ligger strødd utover, sier Pål Buhl-Mortensen. Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og har nylig fått publisert en artikkel om funnene i Marine Biology Research.

Det har lenge vært usikkert om korallrev klarer å vokse opp igjen når de først er ødelagt. På videoopptakene som er tatt av de ulike revene viser slik gjenvekst tydelig.

- Det har lenge vært usikkerhet om hvor lang tid det tar for korallrev å vokse opp igjen når de først er ødelagt. På korallrev som ikke er totalt rasert, ser vi tydelig gjenvekst på videoopptakene. Korallene vokser opp mot 2,5 cm i året, derfor er sannsynligvis 25 cm høye koraller mellom 10 og 15 år gamle, sier Buhl-Mortensen.


Korallrev som ikke er skadet.

At ødelagte koraller kan vokse opp igjen er positivt for dyrene som vokser rundt de.
- Det er helt tydelig ut fra studiet at mengden fisk er mye større på intakte korallrev enn på de skadde. Generelt er biomangfoldet større på korallrevene som ikke er berørt av bunntråling, forteller Buhl-Mortensen.