Gå til hovedinnhold

Raskere havforsuring i Norskehavet


Polarbouy 16x9

Overflatebøyen kalt Poarbuoy ligger midt i Norskehavet. Her måles surhetsgraden i vann og CO2 og temperatur. Nye målinger avdekker at forsuringen i de dype vannmassene skjer raskere her, enn hva som er målt tidligere.

Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Uni Research har siden 2010 overvåket havforsuring i alle norske havområder. Nå viser nye resultater fra overvåkingsprogrammet om havforsuring at forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist.

Overvåkingsprogrammet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I 2014 ble det gjort beregninger som viste hvor fort forsuringen skjer i deler av Norskehavet. Årets rapport viser at forsuringen går enda raskere i dypvannet ved målestasjonen i Norskehavet. 

Rapporten viser også for første gang en svak forsuringstrend i Skagerrak.  Dette betyr ikke nødvendigvis at forsuring ikke har pågått der før, men at forsuring er vanskeligere å oppdage her, skriver Miljødirektoratet i ei pressemelding.