Gå til hovedinnhold

16,6 millioner til forskning på muggsoppgifter i fiskefôr


Marc Berntssen

Foto: Erlend A. Lorentzen

NIFES-forskere fikk i dag innvilget 16,6 millioner fra Forskningsrådet til å starte opp forskning på «nye» muggsoppgifter i fiskefôr. – Prosjektet blir et viktig bidrag til risikovurdering av nye ingredienser i fôr til fisk, sier seniorforsker Marc Berntssen.

Forskningsrådet kunngjorde i dag hvilke prosjekter som får støtte fra HAVBRUK-programmet. Prosjektene som fikk tildelt midler skal utvikle kunnskap for å møte utfordringene i havbruk. Ett av de fem innvilgede forskerprosjektene ledes av NIFES, og i tillegg fikk NIFES et forskerstipend.

Behov for mer kunnskap

Muggsoppgifter, også kalt mykotoksiner, kan finnes på ulike planter. I dagens fiskefôr kommer over halvparten av ingrediensene fra planter, og med dette kom utfordringen med mykotoksiner også til oppdrettsfisken.

I 2013 gjorde Vitenskapskomiteen for Mattrygghet en omfattende risikovurdering av muggsoppgifter i mat og fôrvarer til laks og andre husdyr. Rapporten avdekket et behov for mer kunnskap om «nye» muggsoppgifter, som NIFES-forskere nå skal undersøke.

Disse «nye» muggsoppgiftene som er oppdaget den siste tiden vet vi foreløpig lite om. Prosjektet som i dag ble innvilget skal ved hjelp av avanserte metoder, basert på system biologi, undersøke disse nærmere. Prosjektet skal gjøre en rekke forsøk for å finne ut hvordan disse muggsoppgiftene virker, helt fra cellekulturstudier, til fôringsforsøk med fisk, samt undersøke om disse stoffene overføres fra fôret til fiskefileten.

- Det er viktig for NIFES som forskningsinstitutt å gi kunnskapsstøtte til forvaltningen, og i dette prosjektet skal vi frembringe og være i forkant med ny kunnskap om potensiell risiko i matkjeden. Vi er veldig fornøyde med at dette prosjektet ble innvilget, sier seniorforsker Marc Berntssen.