Gå til hovedinnhold

Nedkjølt sjøvann reduserer dødelighet ved avlusing


lab arbeid 1

Francisca Samsing og Kathy Overton utsetter laks for avlusing i nedkjølt sjøvann med hydrogenperoksid i forsøksfasilitetene ved Matre Havbruksstasjon.

Badebehandling med hydrogenperoksid er en effektiv metode for å fjerne lakselus, men metoden kan medføre høy risiko for dødelighet hos oppdrettslaks. Forskere fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Melbourne har nå gjort funn som kan gjøre behandlingsformen mye mer skånsom for laksen – noe som betyr redusert dødelighet og bedret fiskevelferd.

Hydrogenperoksid (H2O2) er et mye brukt avlusingsmiddel i norsk lakseoppdrett, men stoffet kan bli giftig ved høye temperaturer. På bakgrunn av dette har Legemiddelverket uttalt at stoffet ikke må brukes ved sjøtemperaturer over 13 ℃. Dermed er det uaktuelt å bruke denne behandlingen store deler av året. I juli og august 2016 døde totalt 143 199 laks ved tre lokaliteter etter avlusing med hydrogenperoksid, der vanntemperaturen kan ha spilt en rolle.

– Ved å behandle laks med hydrogenperoksid i vann med lavere temperatur, sammenlignet med den gjeldende sjøvannstemperaturen, eliminerte vi dødeligheten uten å redusere kvaliteten på avlusingen, sier en av forfatterne av den publiserte artikkelen, Kathy Overton fra Universitetet i Melbourne.

I et forsøk ved Matre havbruksstasjon ble laks i kar, som i utgangspunktet gikk på 13 ℃, avlust med hydrogenperoksid i vann som var kjølt ned til 7 ℃. Etter badet ble fisken tilbakeført til 13 ℃, dette for å etterligne forhold der fisk blir pumpet fra brønnbåt tilbake i en merd med høyere vanntemperatur. Denne gruppen hadde null dødelighet, mot over 20 % dødelighet hos laksegruppene som ble avlust i vann som holdt 13 ℃.  

– Den foreløpige konklusjon er at for å redusere dødeligheten, bør oppdrettslaks som kommer fra sjøvann som holder 13 ℃ avluses i vann som holder 7 ℃. For å redusere risiko for dødelighet så kan metoden med behandlingsvann på 7 ℃ brukes når sjøvannet har temperatur over 10 ℃, utdyper Overton videre.

Når det gjelder kvaliteten på avlusingen fant forskerne ut at å redusere temperaturen fra 13 til 7 ℃ førte til 10 % færre overlevende lus. For gruppene hvor temperaturen ble redusert fra 16 til 10 ℃, ble effekten av avlusing endret fra nesten 50 % overlevelse ned til kun 15 % overlevelse for lusen.

Neste test blir i full skala

– Denne nye metodikken vil være særlig nyttig fra juni til november, når vanntemperaturen er høy, sier Kathy Overton. Hun forteller videre at neste skritt er å teste konseptet i full industriell skala ved å benytte brønnbåter. Da kan forskerne se om konseptet svarer opp til de foreløpig lovende resultatene.

Tim Dempster, Overtons veileder og forsker ved Havforskningsinstituttet, forklarer at brønnen i en brønnbåt kan bli fylt med kaldere sjøvann enn vannet som er rundt båten og i merdene, enten ved å pumpe inn kaldere vann fra større dyp eller ved å kjøle ned vann om bord i båten. Deretter kan laksen bli pumpet om bord i brønnbåten og behandlet med hydrogenperoksid ved lavere temperatur sammenlignet med sjøvannstemperaturen i merdene.