Gå til hovedinnhold

Medhold i voldgiftssaken


HI 038259
Fotograf: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Voldgiftssaken mellom Havforskningsinstituttet og Fincantieri handler om uenighet rundt byggingen av det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».

Partene har 6. april 2018 mottatt en dom i voldgiftssaken mellom Havforskningsinstituttet og Fincantieri. Vi registrerer at voldgiftsretten i det vesentlige har gitt Havforskningsinstituttet medhold.

– Dommen er omfattende og vi vil nå bruke den nærmeste tiden til å gjennomgå og vurdere denne. Det vil derfor ikke være riktig å kommentere resultatet eller premissene ytterligere på nåværende tidspunkt, sier prosjektdirektør Tore Nepstad.