Gå til hovedinnhold

Mindre skrei i år enn i fjor


Torskefangst

Årets skreiinnsig er mindre enn i fjor. (Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet)

Fotograf: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

F/F Johan Hjort har gjennomført det årlige skreitoktet som dekker gyteinnsiget av torsk til Vesterålen og Lofoten i perioden 22. mars til 8. april. Toktet viser en tydelig nedgang i forhold til fjorårets dekning og dette er tydeligst på Røstbanken.

Årets skreikart viser fordelingen av ekkoloddregistreringer. De kraftigste registreringen ble gjort ved Røst ikke så langt fra vårt rekordhøye håvtrekk av torskeegg.

Gyteinnsiget domineres av flergangsgytere, men med et høyere innslag av førstegangsgytere i den nordlige delen. I gjennomsnitt ser fisken ut til å ha hatt normal vekst og levermengden er også nær langtidsgjennomsnittet. Når vi sammenligner førstegangsgytere og flergangsgytere som er like gamle ser vi at førstegangsgyterne er gjennomgående større. Dette skyldes nok at mens flergangsgyterne var i Lofoten i fjor var førstegangsgyterne i Barentshavet og beitet seg store.

Toktresultatet er lavere enn forventet og representerer en reduksjon i forhold til fjorårets tokt. Dette vil nok bidra til å trekke bestandsberegningene noe ned for de aktuelle årsklassene.  Toktet inneholder ingen informasjon om umoden torsk, og det er toktene i Barentshavet som gir mest informasjon om de årsklassene som nå skal inn i fisket. Toktresultatene vil bli bearbeidet og sendt til en internasjonal arbeidsgruppe av forskere som møtes allerede 16. april. Resultatet fra dette toktet sammen med resultat fra en rekke andre tokt inngår i arbeidet sammen med fangststatistikk. Beregningene og prognosene fra arbeidsgruppen danner grunnlaget for kvoterådgivingen som gis av ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) i juni.