Gå til hovedinnhold

Statsbygg starter tomtesøk i Bergen


samlokalisering 12

Statsminister Erna Solberg, havforskningsdirektør Sissel Rogne (t.v), fiskeridirektør Liv Holmefjord og forskningsdirektør Gro-Ingunn Hemre på pressekonferanse om samlokalisering i fjor høst. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet.

Regjeringen gir Statsbygg oppdraget med å søke etter mulige tomter til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets nybygg i Bergen.

– Dette er en gledelig nyhet, vi bygger for de neste 50-100 år. Nå starter arbeidet, vi ser frem til et samlet Havforskningsinstitutt med Fiskeridirektoratet i nytt bygg i Bergen, og her blir tomtevalget vesentlig, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Et marint kraftsentrum

– Bergen er et kraftsentrum for marin forskning og utvikling. Det skal byen også være i fremtiden. Nå tar vi ett steg videre i arbeidet med å samle Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, sier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen fra regjeringen.

Regjeringen vedtok i fjor høst å utrede videre en samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nybygg i Bergen. En foreløpig kartlegging Statsbygg har gjort, viser at det er flere mulige tomter for et slikt bygg.

Tomt til formålsbygg

Nærings- og fiskeridepartementet starter nå avklaringsfasen for hvor det nye bygget kan bygges. Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre et åpent tomtesøk.
 
Regjeringen tar utgangspunkt i at det nye bygget vil bli et formålsbygg, det vil si et spesialisert bygg med flere typer laboratorier, og at Statsbygg skal være byggherre.